Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing voor infrarood producten
 1. Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van de unit worden gehouden of onder toezicht van een ouder persoon. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen de unit alleen aan/uit zetten indien de unit is geplaatst/geïnstalleerd in zijn gewone positie en dat zij geïnstrueerd zijn of onder controle van een ouder persoon en erop gewezen zijn en begrijpen hoe de unit te gebruiken en gewezen zijn op de gevaren. Kinderen tussen 3 en 5 jaar mogen de unit NOOIT aansluiten op het stopcontact, de instelling wijzigen, reinigen en/of onderhoud plegen. ALTIJD de unit uit het stopcontact halen als deze niet in gebruik is.
 2. WAARSCHURING – Sommigen onderdelen van deze unit kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht moet worden gegeven aan kinderen en personen die niet in staat zijn om deze unit te begrijpen.
 3. NOOIT de unit plaatsen op een zachte ondergrond of op plaatsen waar de opening kan worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat de unit volledig is opgebouwd, en dat deze rechtop een vlakke stevige ondergrond voordat u deze aansluit en aanzet. Deze unit is ontworpen voor gebruik in tuinen, patio’s, rookruimtes, etc. De unit is weersbestendig IP55 gecertificeerd; echter, om de levensduur te verlegen wordt aanbevolen dat de unit wordt opgeborgen op een droge plaats bij hevige regen en indien niet gebruikt om de bijgeleverde hoes te gebruiken. EXTRA VOORZICHTIGHEID is geboden wanneer de unit in gebruik is in de buurt van kinderen en dieren.
 4. NOOIT de unit plaatsen met de warmte kant richting gordijnen, meubelen en/of andere brandbare objecten en zorg ervoor dat deze minstens 1,5 meter van de voorkant en 1 meter bovenkant, achterkant en zijkanten verwijderd zijn. Om verhitting te voorkomen NOOIT de units afdekken.
 5. ALTIJD de unit uit het stopcontact halen voordat u deze gaat reinigen.
 6. NOOIT de unit gebruiken in ruimtes/gebieden waar benzine, verf of andere licht ontvlambare producten zijn opgeslagen of worden gebruikt.
 7. NOOIT het snoer verbergen in hoog gras of in de nabijheid van een werkende grasmaaimachine. Hou het snoer weg van plaatsen waar personen er over kunnen struikelen. NOOIT objecten door de bescherming gril steken en de verwarming elementen aanraken en NOOIT iets aan of op (b.v. handdoeken) de bescherming ‘s grill hangen, dit kan de unit beschadigen en kan elektrische schokken en/of brand veroorzaken. NOOIT de unit gebruiken als droger. Als het verwarming ‘s element niet meer oplicht kan deze nog steeds aan staan, controleer of de indicator aangeeft of de unit uit staat.
 8. NOOIT de unit plaatsen daar waar het in een zwembad, vijver, etc., kan vallen. NOOIT de unit gebruiken in een badkamer, douche, etc. NOOIT de unit plaatsen direct onder een stopcontact.
 9. NOOIT de unit gebruiken met een tijdschakelaar, of elk ander apparaat, dit kan de unit ongecontroleerd aan zetten.
 10. De bescherming grill aan de voorkant is om ervoor te zorgen dat er geen direct contact met verwarmingselementen mogelijk is en moet dan ook goed en correct gemonteerd zijn. Het snoer dient volledig te zijn/ worden uitgerold.
 11. De unit mag nooit gebruikt worden door kinderen of mensen met een verminderde fysieke of mentale conditie en/of te weinig kennis/en of ervaring indien deze onder toezicht staan van een ouder persoon en het gebruik duidelijk is uitgelegd en zij de bediening en gevaren

Mogen NOOIT spelen met deze unit. Reinigen en onderhoud maag NOOIT  door kinderen gebeuren zonder toezicht.

 1. Indien het snoer is beschadigd, het zal moeten worden vervangen door de fabrikant, zijn distribiteur, service center of gekwalificeerd persoon om verwondingen te voorkomen.
Gebruiksaanwijzing voor insect killer

De insect killer maakt gebruik van de hoogwaardige UV-A LED als het meest effectieve aas voor lichtgevoelige vliegende insecten, zoals vliegen, motten, muggen en andere vliegende insecten. Deze insecten worden geëlektrocuteerd door de elektrische geladen metalen roosters. Geen chemicaliën, geen geur, geen sprays, geen geknoei, niet vervuilend en onschadelijk voor mens en huisdier. Het is ideaal voor gebruik in huizen, fabrieken, eetgelegenheden, restaurant, kantine, kantoor, ziekenhuizen enz.

 

Waarschuwingen:

 • Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
 • Als het netsnoer is beschadigd, moet u het snoer laten vervangen door de fabrikant, de serviceagent van de fabrikant of door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
 • Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
 • Dit product mag alleen door een gekwalificeerde technicus worden onderhouden om het risico van elektrische schokken te beperken. Het product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik buitenshuis.
 • Elke wijziging aan het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, de garantie en de goede werking.
 • Maak het product niet open.
 • Hoogspanning Raak het binnenste metalen rooster niet aan.
 • Kijk niet rechtstreeks in het licht, dit kan oogletsel veroorzaken.
 • Plaats nooit metalen voorwerpen in het rooster.
 • Houd afstand van brandbare voorwerpen.
 • Uit de buurt houden van ontvlambare gassen, dampen of explosief stof.
 • Gebruik het product niet in schuren, stallen en soortgelijke plaatsen.
 • Stel het product niet bloot aan water of vocht.
 • Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt of verplaatst.
 • Laat het product niet langer dan 8 uur per dag, in verband met de straling.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouderen door personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, mits dit plaatsvindt onder toezicht of zij instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en mits zij de gevaren in verband daarmee begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en geen gebruiksonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
 • Houd het apparaat en het snoer buiten het gebruik van kinderen.
 • Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Gebruiksaanwijzing voor straatverlichting

Onderdelen bevat

 1. Alles-in-één-Alpha-straatverlichting op zonne-energie
 2. Bevestigingsbevestiging/schroeven

 

Installatie

 1. Zoek een zonnige locatie voor de TOP SL solar straatverlichting. Installeer een paal van 3-4 meter hoog (niet meegeleverd) met een diameter van 50-80 mm. Aanbevolen afstand van 6-8 meter tussen paal tot paal.
 2. Monteer de lamp met behulp van de metalen beugel en schroeven, zoals wwergegeven in afbeelding 1. Het wordt aanbevolen om het zonnepaneel direct opnieuw af te stellen op het zonlicht voor maximale blootstelling.
 3. Het wordt aanbevolen om het zonnepaneel in een geschikte hoek ten opzichte van de zon te plaatsen voor maximale blootstelling. Vermijd ten koste van alles een schaduwrijke locatie.

 

 Gebruik

 1. Druk om de aan/uitschakelaar in te schakelen (zie figuur 2). De verlichting gaat dan automatisch aan. Er staat standaard een voorgeprogammeerd nacht verlichtingssysteem aan en het is uitgeschakeld bij zonsopgang.

2. Er zijn 4 verschillende voorgeprogammeerde verlichtingsmodi:

Groene LED

De straatlantaarn wordt van zonsopgang tot zonsondergang ingeschakeld in de energiebesparende modus. Deze instelling werkt als straatverlichting. De PIR sensor eenheid activeert niet de volledige stroom- en dimmodus. 

Blauwe LED

De PIR beweginssensor functie die automatisch de output van de straatlantaarn regelt van volledige helderheidsmodus (1.300 lumen) naar dimmodus (165 lumen), afhankelijk van de detectie van beweging rond het licht. Deze flutuatie van de verlichtingsintensiteit zorgt ervoor dat de batterij wordt opgeladen en dient ook om de veiligheid of meer verlichting te vergroten waar lampen zijn geïnstalleerd. 

Rode LED

De straatverlichting wordt alleen ingeschakeld wanneer de PIR sensor eenheid beweging detecteerd. Overdag uitgeschakeld of geen beweging. Deze modus werkt alleen als straatverlichting met bewegingssensor.

LED uit

Schakel het apparaat uit. In deze modus kan het zonnepaneel de batterij nog steeds opladen in de aanwezigheid van zonlicht.

 

3. Als de accu bij slecht weer niet volledig is opgeladen, gaat het LED lampje korter branden. Zorg ervoor dat dit normaal is.

 

4. Als de straatlantaarn op zonne-energie niet naar behoren presteert, kan dit te wijten zijn aan een laag batterijvermogen. Schakel het apparaat uit en laat het apparaat gedurende 3 zonnige dagen in de zon opladen.

 

Batterij vervangen

De lithiumbatterij die bij dit product wordt geleverd, is oplaadbaar. Maar zoals alle oplaadbare batterijen zullen ze uiteindelijk moeten worden vervangen. Als het lampje zwak begint te branden of niet goed werkt, dient u de oplaadbare batterij op de volgende manier te vervangen.

1. Draai de 12 schroeven los en verwijder de achtercover met aan/uit-schakelaar voorzichting en zacht om beschadiging te voorkomen. (Zie afbeelding 3)

2. Koppel de connector los die op de batterij is bevestigd en verwijder de oude batterij. (Zie afbeelding 4)

3. Vervang door een nieuwe batterij van hetzelfde type en dezelfde capaciteit.

4. Hermonteer in omgekeerde stappen zoals hierboven gedaan.

Algemene vragen

Wat is het voordeel van duurzame energie?

Duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie, vermindert broeikasgasuitstoot, bevordert klimaatbestendigheid, vermindert afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, stimuleert economische groei, creëert banen en bevordert innovatie voor een schonere toekomst.

Hoe werkt zonne-energie?

Zonne-energie wordt verkregen door zonlicht op te vangen met zonnepanelen die het omzetten in elektriciteit. Dit draagt bij aan het verminderen van fossiele brandstoffen en broeikasgasemissies, waardoor het een belangrijke rol speelt in de overgang naar duurzame energie.